Zavřít reklamu

Chytré hodinky Apple Watch jsou tady s námi již od roku 2015. Za dobu své existence jsme se dočkali notné dávky zcela zásadních vylepšení a změn, které posunuly produkt jako takový o hned několik kroků vpřed. Dnešní jablečné hodinky jsou proto nejen skvělým parťákem pro zobrazování notifikací, příchozích hovorů či k monitorování sportovních výkonů, ale také zcela zásadně poslouží s ohledem na monitorování zdraví uživatele. Právě v tomto segmentu Apple zaznamenal obrovský posun vpřed.

Například takové Apple Watch Series 8 proto hravě dokážou měřit srdeční tep, případně upozornit na nepravidelný rytmus, měřit EKG, saturaci kyslíku v krvi, teplotu těla či automaticky detekovat pád a autonehodu. Ne nadarmo se proto říká, že se z Apple Watch stalo zařízení s potenciálem zachraňovat lidské životy. Jejich potenciál jako takový je ale mnohem rozsáhlejší.

Studie zkoumající Apple Watch

Pokud se řadíte mezi fanoušky jablečné společnosti a zajímáte se o dění kolem, pak vám určitě neunikly zprávy týkající se potenciální využitelnosti Apple Watch. Během posledních let se totiž objevila řada v převážné většině zdravotních studií, které popisují podstatně lepší využitelnost jablečných hodinek. Spoustu takovýchto zpráv jsme mohli zaregistrovat v období globální pandemie onemocnění Covid-19, kdy se výzkumníci snažili přijít na to, zdali jde Apple Watch využít pro dřívější zaznamenání symptomů onemocnění. U toho to samozřejmě nekončí. Nyní se totiž jablíčkářskou komunitou prohnala další zajímavé studie. Podle nich by jablečné hodinky mohly výrazně pomoci lidem trpící srpkovitou anémií či lidem s vadou řeči.

Studie proběhla v rámci Dukeovy univerzita ve Spojených státech. Podle výsledků by Apple Watch mohly výrazně pomoci s léčbou vazookluzivních krizí, což je klíčová komplikace způsobena zmiňovanou srpkovitou anémií. Velice stručně řečeno, hodinky jako takové by prostřednictvím shromážděných zdravotních dat mohly objevit trendy, a podle nich předpovídat bolest u lidí trpících tímto onemocnění. Ti by tak mohli včas obdržet varovný signál, který jim znatelně zjednoduší včasnou léčbu. Nutno také zmínit, že výsledků studie bylo dosaženo prostřednictvím Apple Watch Series 3. Když tedy vezmeme v potaz vyspělost dnešních modelů, lze předpokládat, že jejich potenciál je o to vyšší.

Potenciál jablečných hodinek

Výše jsme si zmínili pouze zlomek toho, čeho jsou Apple Watch na teoretické úrovni schopné. Jak už jsme totiž uvedli výše, takovýchto studií je hned několik, kdy lékaři a výzkumní pracovníci zkoumají jejich využitelnost a neustále posouvají potenciální hranici možností. To Applu dává nesmírně silnou zbraň. Drží totiž v rukou zařízení s obrovským potenciálem zachraňovat lidské životy. V tomto směru se proto nabízí důležitá otázka. Proč přímo Apple neimplementuje možnosti, které by mohly pacienty včas upozornit na případné problémy? Jestliže studie vykazují pozitivní výsledky, na co Apple čeká?

Apple Watch mereni tepu fb

V tomto směru to bohužel není tak úplně jednoduché. V první řadě je nutné si uvědomit, že Apple Watch jako takové nejsou zdravotnických zařízením – stále se jedná „pouze“ o chytré hodinky, akorát s tou výjimkou, že mají o něco vyšší potenciál. Pokud by chtěl Apple nativně zakomponovat funkce a možnosti vycházející ze studií, musel by se potýkat s řadou právních problémů a se sháněním potřebných certifikací, čímž se vracíme opět na samotný začátek. Apple Watch jsou pouze doplňkem, kdežto pacienti v rámci zmiňovaných studiích byli pod dohledem skutečných lékařů a dalších odborníků. Jablečné hodinky tedy mohou být cenným pomocníkem, ale v jistých mezích. Než se proto dočkáme takto zásadních vylepšení, budeme si muset ještě nějaký ten pátek počkat, a to především s ohledem na složitost celé situace.

.