Zavřít reklamu

Pokud chcete na vašem Macu či MacBooku smazat nějaký disk, tak se jakožto nejjednodušší forma jeví provedení formátování. Pravdou ale je, že po provedení obyčejného formátování se z disku veškerá data nesmažou – namísto toho jsou pouze systémem označeny pro přepsání. Dokud nedojde k přepsání těchto dat jinými daty, tak je lze prostřednictvím speciálních aplikací obnovit. Pokud se vybraných dat chcete zbavit kompletně bez možnosti obnovení, tak je nutné, abyste provedli bezpečné formátování.

Jak na Macu bezpečně vymazat disk

Chcete-li na vašem Macu provést bezpečné vymazání disku, tak si nemusíte stahovat žádnou aplikaci třetí strany – vše zvládnete v nativní Diskové utilitě. Postupujte následovně:

 • Prvně je nutné, abyste disk, který chcete bezpečně smazat, k Macu připojili.
 • Jakmile tak učiníte, tak otevřete nativní aplikaci Disková utilita.
  • Tuto aplikaci najdete v Aplikace -> Utility, anebo stačí ke spuštění využít Spotlight.
 • Po spuštění aplikace klepněte vlevo na konkrétní disk, který chcete smazat.
 • Tímto dojde k označení samotného disku. V horní části pak klepněte na Smazat.
 • Nyní se otevře malé okno, kde v levém dolním rohu stiskněte tlačítko Volby zabezpečení.
 • Zobrazí se posuvník, pomocí kterého můžete nastavit celkově čtyři různé polohy.
  • Zatímco vlevo se nachází nejméně bezpečná, ale nejrychlejší možnost formátování, tak směrem doprava najdete bezpečnější možnosti, samozřejmě ale pomalejší.
 • Jakmile si konkrétní možnost vyberete, tak stačí klepnout na OK.
 • Nakonec si případně vyberte název a formát, a poté klepněte na Smazat.

U každé ze čtyř možností pro bezpečné smazání disku najdete popisek, který vám řekne, jakým způsobem bezpečné mazání v tomto případě probíhá:

 • První možnost: provede klasické vymazání souborů a speciální programy budou stále schopné data obnovit;
 • Druhá možnost: zaručí, že se při prvním průchodu zapíšou na disk náhodná data, a poté se celý disk zaplní nulami. Poté smaže údaje potřebné pro přístup k vašim souborům a dvakrát je přepíše;
 • Třetí poloha: splňuje požadavky na bezpečené mazání dat se třemi průchody podle předpisů Ministerstva energetiky v USA. Ve dvou průchodech dojde k přepsání disku náhodnými daty, a poté se na disk zapíšou známá data. Nakonec se smažou údaje pro přístup k souborům a dojde k trojitému přepsání;
 • Čtvrtá poloha: splňuje požadavky normy 5220-22 M Ministerstva obrany USA na bezpečné mazání magnetických médií. V tomto případě dojde ke smazání údajů, které zajišťují přístup k souborům, a poté dojde k sedminásobnému přepsání.

Diskuze k článku

celý text

Čtěte více