Zavřít reklamu

Společnost Kaspersky zkoumala přístup uživatelů k aktualizaci jejich zařízení. Jasně z ní vychází, že 40 % uživatelů považuje čas tímto aktem strávený za zbytečný, a že se dá využít o poznání produktivněji – odpovídají i na to, jak. I když studie proběhla na 15 tisících respondentech z celého světa, nikdo se nezmiňuje o automatických aktualizacích. 

V dubnu 2021 zadala společnost Kaspersky firmě Savanta online průzkum, do něhož se zapojilo 15 000 respondentů a jehož cílem bylo zjistit chování lidí během aktualizace softwaru. Po tisícovce respondentů pocházelo z Velké Británie, Francie, Německa, Itálie a Španělska. Dále se průzkumu zúčastnili uživatelé ze Spojených států, Nizozemska, Rakouska, Portugalska, Rumunska, Spojených arabských emirátů, Turecka, Jihoafrické republiky, Číny, Indie, Austrálie, Brazílie, Mexika, Argentiny, Kolumbie, Chile, Peru a Ruska – z každé z těchto zemí pocházelo 500 respondentů. Všichni respondenti využívají k práci či osobnímu životu PC, chytrý telefon a případně tablet a 76 % subjektů mělo během průzkumu zaměstnání.

Zdroj: kaspersky.com

Podle toho by se dalo soudit, že vzorek je poměrně věrný a o situaci vypovídající. Čtyři z deseti účastníků věří, že čas potřebný pro aktualizaci software lze strávit produktivně. Aktualizace přinášejí nejen nové funkce, ale slouží i jako efektní obrana pro kyberzločincům. Vyžadují ale jistý čas. Podle průzkumu uživatelé během instalace přecházejí k jiným aktivitám. Například 31 % respondentů se pokouší vypnout a relaxovat (dívají se na televizi nebo si čtou knihu), 18 % se věnuje vaření a 9 % dává přednost sportu nebo procházce. Téměř čtvrtina (23 %) respondentů ale pokračuje v tom, co dělala dosud, jen na jiném zařízení.

Polovina lidí s aktualizací vyčkává 

Více než předchozí informace je zajímavé spíše to, že navzdory všem výhodám 50 % respondentů většinou neinstaluje aktualizace hned poté, co jim je systém nabídne a zpravidla instalaci o nějakou dobu odloží. Nejčastěji proto, že v danou chvíli mají moc práce (30 %), nechtějí hned přestat používat své zařízení (26 %) nebo nechtějí zavírat spuštěné aplikace (25 %). 63 % z nich nevidí v odložení aktualizace žádný problém.

Zajímá-li vás kompletní studie, která je opravdu obsáhlá a poměrně vyčerpávající, najdete ji na stránkách Kaspersky.com. Smutné na ní ale je, že sice zmiňuje, jak by si uživatelé přáli proces aktualizací vylepšit (77 % uvádí, aby se aktualizace instalovaly na pozadí, aniž by to mělo dopad na jakoukoli aktuální aktivitu v zařízení), nikdo už jim ale neřekl, že aktualizace mohou probíhat automaticky, bez sebevětšího zapojení majitele zařízení.

Jakmile vyjde nová aktualizace, může se automaticky stáhnout do zařízení a může se i sama nainstalovat v tom nejlepším možném čase, tedy v noci, kdy spíte. V případě iPhonů je podmínkou jen to, mít zařízení připojené k Wi-Fi a k nabíječce. Pak se vůbec nemusíte zaobírat otázkou, co byste při aktualizaci dělali, kdybyste ji prováděli přes den. Na dotaz, zda studie počítala jen s těmi, kteří automatické aktualizace nevyužívají, nám bylo odpovězeno, že ne. Respondenti nebyli vybíráni podle toho, zda u nich probíhá aktualizace automaticky, či nikoli. Prý šlo o klasický vzorek výzkumné agentury. Nemohu se tak nějak zbavit dojmu, že tady něco nehraje. Nebo opravdu nikdo o automatických aktualizacích neví, či je studie záměrně ignoruje?

Diskuze k článku

celý text

Čtěte více