Zavřít reklamu

Svůj iPhone můžete využít k mnoha různým účelům – jedním z nich je i čtení knih, ke kterému slouží nativní aplikace Apple Knihy (dříve iBooks). V dnešním díle našeho seriálu o nativních aplikacích Applu si představíme právě tuto aplikaci.

Aplikaci Knihy na iPhonu můžete využít k nákupu knih – do virtuálního knihkupectví se dostanete tak, že po spuštění aplikace klepnete na liště na spodní části displeje na položku Knihkupectví. Poté můžete procházet jednotlivé kategorie, žebříčky, nebo vyhledávat knihy podle titulů či autora. Pro zakoupení vybraného titulu klepněte na Koupit, bezplatné tituly stáhnete klepnutím na Stáhnout. Knihy ke čtení najdete v sekci Rozečtené – zde se nachází tituly, které právě čtete nebo posloucháte. V aplikaci Knihy máte také možnost stáhnout si bezplatně ukázky jednotlivých titulů, a to klepnutím na položku Stojí za přečtení. Tyto ukázky poté také najdete v sekce rozečtených titulů. V sekci Knihovna pak naleznete všechny své tituly – po klepnutí na Sbírky přejdete k jednotlivým kategoriím. Po klepnutí na tři tečku vedle názvu každého titulu se vám zobrazí menu s dalšími možnostmi, jako je sdílení, zobrazení knihy v obchodě, doporučování podobných nebo naopak jiných titulů a další.

Samotné čtení knih je v aplikaci velice snadné – klepnutím na pravou stranu displeje se dostanete na další stránku, klepnutím na levou stranu se vrátíte k předchozí stránce. Po klepnutí na symbol Aa v horní části displeje můžete upravit vzhled, velikost a barvu písma, upravit jas, aktivovat svislé posouvání nebo aktivovat noční režim. Ikonka lupy slouží k vyhledávání slov nebo čísel stránek, záložku přidáte klepnutím na příslušný symbol. Pro zobrazení všech záložek klepněte na ikonku linek s tečkou v levém horním rohu a zvolte Záložky. Záložku odstraníte opětovným klepnutím na její ikonku vpravo nahoře. Pokud chcete zvýraznit část textu v knize, podržte prst na libovolném slovu a posouváním úchytů vyberte požadovanou část textu. Klepněte na zvýrazněnou oblast, klepněte na symbol barevných kroužků a vyberte barvu zvýraznění nebo zapněte podtržení. Chcete‑li zvýraznění nebo podtržení odstranit, klepněte na text a potom na ikonku odpadkového koše.

.