Zavřít reklamu

Když byl v roce 2007 uveden do prodeje historicky první iPhone, mohli si jeho novopečení majitelé nechat o možnosti instalace aplikací třetích stran jenom zdát. App Store v době vydání prvního iPhonu ještě neexistoval, a uživatelé tak byli odkázáni pouze na nativní předinstalované aplikace. Pouhý měsíc po zahájení prodeje prvního iPhonu se již ale začala rodit jedna z prvních aplikací třetích stran, určená pro novou mobilní platformu od společnosti Apple.

Zmíněná aplikace nesla název „Hello World“. Jednalo se o software, který spíše než aplikací v tom pravém slova smyslu byl důkazem, že „to funguje“. Praktická ukázka toho, že je možné programovat aplikace pro operační systém iPhoneOS, a že tyto aplikace skutečně fungují, byla pro ostatní tvůrce aplikací velice významná a důležitá a velice rychle se začalo ukazovat, že aplikace třetích stran budou jednoho dne velmi důležitou součástí ekonomiky společnosti Apple i vývojářských firem, které tyto aplikace budou tvořit. V době, kdy byla aplikace „Hello World“ naprogramována, to ale vypadalo, že si společnost Apple tuto skutečnost zatím ještě plně neuvědomuje.

Programy „Hello World“ byly jednoduchými prostředky, sloužícími k demonstraci nového programovacího jazyka nebo k předvedení schopností na nové platformě. První program tohoto typu spatřil světlo světa v roce 1974, a vznikl ve společnosti Bell Laboratories. Byl součástí jedné z interních firemních zpráv, která se týkala tehdy relativně nového programovacího jazyka C. S nápisem „Hello“ se ale uživatelé mohli setkat například také při představování prvních Macintoshů. Věta „Hello (Again)“ byla použita také v druhé polovině devadesátých let, kdy Steve Jobs po svém návratu do Applu představil světu první iMac G3.

Fungování aplikace „Hello World“ z roku 2007 spočívalo v zobrazení příslušného pozdravu na displeji. Pro řadu uživatelů i vývojářů to byl jeden z prvních pohledů na možnou budoucnost iPhonu, vzhledem k výše uvedenému se ale také jednalo o sympatický odkaz na minulost. Za vývojem této aplikace stál hacker s přezdívkou Nightwatch, který na svém programu chtěl demonstrovat potenciál prvního iPhonu.

Ve společnosti Apple se velice rychle rozhořela debata ohledně budoucnosti aplikací pro iPhone. Zatímco část vedení cupertinské společnosti hlasovala pro spuštění online obchodu s aplikacemi třetích stran a pro zpřístupnění jablečného operačního systému ostatním vývojářům, Steve Jobs byl nejprve razantně proti. Vše se změnilo až v roce 2008, kdy byl 10. července oficiálně spuštěn App Store pro iPhone. Online obchod s aplikacemi pro smartphone od Applu nabízel v době svého spuštění 500 aplikací, jejich počet ale začal velice rychle prudce růst.

.