Zavřít reklamu

Ke komunikaci můžete na vašem iPhonu využívat poměrně dost aplikací, počínaje nativními Zprávami přes WhatsApp až po Telegram. Právě poslední jmenovanou aplikací se budeme zabývat v našem dnešním článku, ve kterém vám představíme 5 tipů a triků, se kterými pro vás bude používání Telegramu na iPhonu ještě lepší.

Složky pro chat

Jednou z funkcí, které nabízí aplikace Telegram pro iPhone, je možnost správy vašich konverzací s využitím takzvaných složek. Díky tomuto vylepšení můžete mít mnohem lepší případ o vašich konverzacích a uspořádat si přesně podle sebe. Na hlavní obrazovce aplikace Telegram klepněte na ikonku nastavení v pravém dolním rohu. Klepněte na Chat Folders -> Create New Folder. Poté stačí už jen pojmenovat nově vytvořenou složku, přidat vybrané konverzace a klepnutím na tlačítko v pravém horním rohu potvrdit.

Úprava odeslaných zpráv

Mnozí z nás jistě často odešlou zprávu dříve, než si ji po sobě stihnou podruhé přečíst. Často se pak může stát, že v takovéto zprávě narazíte na chybu, kterou byste rádi opravili. V Telegramu můžete odeslané zprávy upravovat. Časové okno pro možnost úpravy odeslané zprávy je omezené, příjemci se zobrazí poznámka o tom, že vaše zpráva byla upravena. Pro úpravu zprávy jednoduše dlouze stiskněte pole se zprávou, a v menu, které se vám zobrazí, zvolte Edit.

Zameťte stopy

Mezi oblíbené funkce Telegramu patří také možnost odeslání příloh, které po vámi stanoveném časovém intervalu automaticky zmizí. Nejprve nalevo od pole pro napsání zprávy klepněte na ikonku přílohy a poté vyberte požadovanou přílohu. Dlouze stiskněte tlačítko pro odeslání, v menu zvolte Send with Timer a poté zvolte dobu, po které se má příloha sama smazat. Mějte ale na paměti, ze i v případě nastavení časmíry pro smazání zprávy si může příjemce stále pořídit screenshot přílohy.

Kopírování a vkládání textů ze zpráv

Telegram nabízí svým uživatelům také například možnost výběru specifické části zprávy, jeho zkopírování a následného vložení na jiné místo. Postup je jednoduchý – nejprve dlouze stiskněte zprávu, jejíž část chcete zkopírovat. Poté opět dlouze stiskněte oblast, kterou chcete zkopírovat, a za pomoci posuvníků upravte její obsah. Poté stačí zvolit, zda chcete vybraný text zkopírovat, vyhledat nebo jednoduše sdílet.

Vyhledávání a vkládání videí a GIFů

Do zpráv v aplikaci Telegram můžete přidávat také videa z YouTube nebo animované GIFy. Telegram v tomto směru nabízí šikovné vylepšení, díky kterému pro vás bude velmi jednoduché vybrat ten správný obrázek nebo video. Pokud k vaší zprávě na Telegramu chcete přidat GIF nebo video, nejprve do zprávy zadejte “@gif” nebo “@youtube” v závislosti na tom, jaký typ obsahu chcete přidat, a přidejte příslušné klíčové slovo.

.