Zavřít reklamu

Telefon iPhone je navržený tak, aby chránil vaše data a soukromí. Integrované bezpečnostní funkce pomáhají zabránit v přístupu k vašim datům v iPhonu a na iCloudu každému kromě vás. Nastavení ochrany osobních údajů v systému iOS vám dává kontrolu nad tím, které aplikace mají přístup k informacím uloženým ve vašem zařízení. 

Mnoho webů, aplikace Mapy, Fotoaparát, Počasí a nespočet dalších používají s vaším svolením polohové služby, stejně jako informace z mobilních sítí, Wi-Fi, GPS a Bluetooth k určení vaší přibližné polohy. Systém se vás o přístupu k poloze ale snaží informovat. Když jsou tedy polohové služby aktivní, ve stavovém řádku vašeho zařízení se zobrazuje černá nebo bílá šipka.

Hned při prvním spuštění iPhonu a jeho nastavování se vás v jednom kroku systém ptá, jestli chcete polohové služby zapnout. Stejně tak aplikace, které se poprvé pokusí zjistit vaši polohu, vám předloží dialog s žádostí o svolení přístupu. Dialog by měl obsahovat i vysvětlení, proč aplikace přístup potřebuje a dané volby. Povolit při používání aplikace znamená, že pokud ji máte spuštěnou, může k poloze přistupovat dle potřeby (i na pozadí). Zvolíte-li Povolit jednou, přístup se udělí pro aktuální relaci, takže po vypnutí aplikace musí ta nově žádat o povolení.

Polohové služby a jejich nastavení 

Ať už se v úvodu nastavování zařízení zachováte jakkoli, ať už udělíte přístup aplikaci nebo ne, veškerá svá rozhodnutí můžete ještě změnit. Stačí k tomu jít do Nastavení -> Soukromí -> Polohové služby. Jako první zde vidíte možnost využívání polohových služeb, kterou můžete zapnout, pokud jste tak neučinili v prvotním nastavení iPhonu. Níže se pak nachází seznam aplikací, které k vaší poloze přistupují a na první pohled zde i vidíte, jak jste jim přístupy sami určili.

Chcete-li je však změnit, stačí si titul rozkliknout a vybrat některou z nabídek. U aplikací, kterým chcete umožnit používání přesné polohy, můžete nechat tuto volbu zapnutou. Můžete ale sdílet jen přibližnou polohu, což může stačit řadě aplikací, které vaši polohu nepotřebují znát přesně. V takovém případě volbu Přesná poloha vypněte.

Protože ale k poloze přistupuje i systém, tak pokud sjedete úplně dolů, najdete zde nabídku Systémové služby. Po jejím rozkliknutí můžete, které služby k vaší poloze v poslední době přistoupily. Chcete-li kompletně obnovit výchozí nastavení polohy, můžete. Jděte do Nastavení -> Obecné -> Resetovat a vyberte Obnovit polohu a soukromí. Po tomto kroku ztratí všechny aplikace přístup k vaší poloze a budou o něho muset znovu požádat.

.