Zavřít reklamu

Základní myšlenkou aktivace služby Rodinné sdílení je možnost udělit ostatním členům domácnosti přístup ke službám Applu, jako jsou Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade nebo úložiště na iCloudu. Mohou se také sdílet nákupy v iTunes nebo App Storu. Princip je takový, že jeden zaplatí, a daný produkt využívají všichni ostatní. Dospělý člen domácnosti, tedy organizátor rodiny, pozve ostatní do rodinné skupiny. Jakmile ti pozvání přijmou, získají ihned přístup k předplatnému a k obsahu, který lze v rámci rodiny sdílet. Každý člen ale pořád používá svůj účet. Bere se zde ohled i na soukromí, takže pokud nemáte nastaveno jinak, nikdo vás nebude moci sledovat.

Jak funguje Schvalování nákupů 

S funkcí Schvalování nákupů můžete svým dětem poskytnout svobodu vlastních rozhodnutí a zároveň mít kontrolu nad jejich útratami. Funguje to tak, že když si děti chtějí koupit nebo stáhnout novou položku, odešlou žádost organizátorovi rodiny. Ten může pomocí vlastního zařízení žádost schválit nebo odmítnout. Pokud organizátor rodiny žádost schválí a dokončí nákup, položka se automaticky stáhne do zařízení dítěte. Jestliže žádost odmítne, nákup ani stahování se neuskuteční. Pokud dítě ale stáhne již jednou provedený nákup opětovně, stáhne nějaký sdílený nákup, nainstaluje aktualizaci nebo použije obsahový kód, organizátor rodiny žádost neobdrží. 

Organizátor rodiny může Schvalování nákupů zapnout u kteréhokoli člena rodiny, který není plnoletý. Ve výchozím nastavení je tak zapnuto pro všechny děti mladší 13 let. Když ale pozvete do své rodinné skupiny někoho mladšího 18 let, budete požádáni o nastavení Schvalování nákupů. Pokud pak člen rodiny dosáhne 18 let a organizátor rodiny Schvalování nákupů vypne, nebude jej moci znovu zapnout.

Zapnutí nebo vypnutí Schvalování nákupů 

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch: 

 • Otevřete Nastavení. 
 • Klepněte na své jméno. 
 • Vyberte nabídku Rodinné sdílení. 
 • Klepněte na Schvalování nákupů. 
 • Vyberte jméno člena rodiny. 
 • Pomocí přítomného přepínače zapněte nebo vypněte Schvalování nákupů. 

Na počítači Mac: 

 • Zvolte nabídku Apple . 
 • Vyberte Předvolby systému. 
 • Klikněte na Rodinné sdílení (na macOS Mojave a starším vyberte iCloud). 
 • Na bočním panelu vyberte volbu Rodina. 
 • Vyberte Podrobnosti vedle jména dítěte vpravo. 
 • Zvolte Schvalování nákupů. 

Zakoupené položky jsou přidány na účet dítěte. Pokud jste zapnuli sdílení nákupu, položka je taky sdílena s ostatními členy rodinné skupiny. Pokud žádost odmítnete, vaše dítě obdrží oznámení, že jste žádost odmítli. Pokud žádost zavřete nebo neprovedete nákup, dítě musí žádost odeslat znovu. Žádosti, které odmítnete nebo zavřete, jsou po 24 hodinách smazány. Veškeré nechválené žádosti se vám po řečenou dobu budou zobrazovat i v Oznamovacím centru.

Jestliže chcete udělit jinému rodiči nebo zákonnému zástupci ve skupině právo na schvalování nákupů místo vás, můžete. Musí mu být ale více jak 18 let. V iOS tak učiníte v Nastavení -> vaše jméno -> Rodinné sdílení -> jméno člena rodiny -> Role. Zde vyberte nabídku Rodič/opatrovník. Na počítači Mac zvolte nabídku Apple  -> Předvolby systému -> Rodinné sdílení -> Rodina -> Podrobnosti. Zde vyberte jméno člena rodiny a zvolte Rodič/opatrovník. 

.