Zavřít reklamu

Základní myšlenkou aktivace služby Rodinné sdílení je možnost udělit ostatním členům domácnosti přístup ke službám Applu, jako jsou Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade nebo úložiště na iCloudu. Mohou se také sdílet nákupy v iTunes nebo App Storu. Princip je takový, že jeden zaplatí, a daný produkt využívají všichni ostatní. Funkce ale umožňuje i nastavení Apple Watch jinému členu rodiny. 

ios13-iphone-11-pro-ipad-pro-family-sharing-purchases-hero

Díky Nastavení rodiny mohou Apple Watch používat i členové rodiny, kteří nemají vlastní iPhone. Můžou tak telefonovat, posílat zprávy nebo s vámi sdílet svoji polohu – ideální právě pro děti. Až členovi rodiny nastavíte jeho hodinky, můžete pomocí iPhonu spravovat některé jejich funkce. Některé z nich ale vyžadují propojení s vlastním iPhonem a nejsou dostupné na Apple Watch spárovaných pomocí Nastavení rodiny.

Jedná se o: Oznámení nepravidelného srdečního rytmu (oznámení o rychlém a pomalém tepu jsou dostupná až pro uživatele starší 13 let), EKG, Sledování menstruačního cyklu, Spánek, Saturace kyslíkem, Podcasty, Ovladač, Domácnost a Zkratky. Samozřejmě není dostupné ani Apple Pay. 

Co potřebujete 

  • Apple Watch Series 4 a novější s watchOS 7 nebo novějším. 
  • iPhone 6s nebo novější s iOS 14 nebo novějším na počáteční nastavení hodinek. 
  • Vlastní Apple ID pro sebe a další pro člena rodiny, který bude Apple Watch používat. Vaše Apple ID musí mít zapnuté dvoufaktorové ověřování. 
  • Mít nastavené Rodinné sdílení, jehož součástí bude i osoba, která má Apple Watch používat. Chcete-li nastavit Apple Watch pro člena rodiny, musíte mít roli organizátora nebo rodiče/opatrovníka. 

Co nepotřebujete 

  • Mobilní datový tarif sice není k nastavení Apple Watch pro jiného člena rodiny nutný, ale vyžadují ho některé funkce. Pokud tedy uvažujete o pořízení Apple Watch dítěti, které by k nim nemuselo používat mobilní telefon/iPhone, doporučuje se koupě Apple Watch s LTE, které u nás již podporuje T-Mobile.

Nastavení Apple Watch dítěti nebo jinému členu domácnosti

Zapněte Apple Watch 

Pokud nejsou Apple Watch nové, samozřejmě je nejdřív vymažte. Potom si hodinky nasaďte nebo požádejte člena rodiny, aby si je nasadil on. Podržte boční tlačítko, dokud neuvidíte logo Apple. 

Přibližte hodinky ke svému iPhonu 

Podržte Apple Watch poblíž svého iPhonu a počkejte, než se na něm zobrazí zpráva „Nastavte Apple Watch pomocí iPhonu“. Až se tak stane, klepněte na Pokračovat. Jestli se zpráva nezobrazí, otevřete na iPhonu aplikaci Watch, klepněte na Všechny hodinky a potom na Spárovat další Apple Watch. Klepněte na Nastavit pro člena rodiny a na další obrazovce klepněte na Pokračovat. 

Párování 

Podržte iPhone nad animací, která se zobrazí na hodinkách. Displej hodinek stačí umístit doprostřed hledáčku na obrazovce iPhonu. Vyčkejte, než se zobrazí zpráva, že Apple Watch jsou spárované. Pokud fotoaparát nemůžete použít, klepněte na Spárovat Apple Watch ručně a řiďte se postupem na obrazovce. Poté klepněte na Nastavit Apple Watch. 

Kód k Apple Watch 

Na obrazovce Podmínky a ujednání klepněte na Souhlasím (nic jiného vám ani nezbyde) a potom vyberte, jak velký má být text na Apple Watch. Následně nastavte kód, aby byly hodinky zabezpečené. 

Určení člena rodiny 

Ze seznamu vyberte člena rodiny, který bude Apple Watch používat. Pokud ještě nemáte zadaného žádného, klepněte na Přidat nového člena rodiny. Zadejte heslo k Apple ID tohoto člena rodiny a klepněte na Dále.

Schvalování nákupů 

Jestli chcete schvalovat všechny nákupy, které na iPhonu provedete, nebo stahování aplikací z něho do Apple Watch, zapněte Schvalování nákupů.

Mobilní připojení a Wi-Fi 

Pokud mobilní operátor vašeho tarifu z iPhonu podporuje Nastavení rodiny, můžete si hodinky přidat ke svému tarifu. Mobilní data na hodinkách můžete nastavit i později. Potom rozhodněte, jestli chcete do Apple Watch nasdílet aktuální Wi-Fi síť. 

Další funkce 

Na následujících obrazovkách vyberte, jestli chcete nastavit a zapnout další funkce Apple Watch, které by mohl jejich nositel používat. Patří k nim polohové služby používané aplikací Najít, Siri, zprávy na iCloudu, zdravotní data, Tíseň SOS, nouzové kontakty, zdravotní ID, Aktivita, sledování tras v aplikaci Cvičení a Fotky.

Sdílené kontakty a Čas ve škole 

Nakonec se zobrazí dotaz, které kontakty mají být na Apple Watch k dispozici. Chcete-li je povolit, musíte mít povolené Kontakty na iCloudu. Přejděte na iPhonu do Nastavení -> vaše jméno -> iCloud a zkontrolujte, jestli jsou Kontakty zapnuté. 

Potom můžete vybrat důvěryhodné lidi ze své aplikace Kontakty, kteří se budou na Apple Watch zobrazovat. Tyto sdílené kontakty můžete později změnit. Taky můžete v aplikaci Čas u obrazovky na iPhonu nastavit různá omezení. Nakonec pro hodinky nastavte kód Času u obrazovky a zapněte funkci Čas ve škole. Až skončíte, klepněte na OK. Apple Watch jsou připravené k používání.

.