Zavřít reklamu

Dnes si ukážeme, pro někoho možná novou, avšak velmi užitečnou funkci. Rodinné sdílení v rámci iOS a macOS, funkce která ani samotným Applem nebyla nikdy moc propagována, může ušetřit peníze až šesti členům “rodiny”. Jak jsem si i já na začátku mylně myslel, samozřejmě není nutné být skutečně pokrevně spříznění. Pro sdílení účtu za členství v Apple Music, úložiště na iCloudu nebo třeba připomínek stačí 2-6 kamarádů, kteří budou v nastavení Family sharingu součástí jedné rodiny, využívající kreditní kartu jednoho z nich. Konkrétně “Organizátora” tedy toho, kdo rodinu vytvoří a pozve ke sdílení všech nebo jednotlivých služeb ostatní.

family-sharing-devices

O jaké funkce se vlastně jedná a jaké výhody Rodinné sdílení přináší.

Kromě již zmíněného sdíleného členství v Apple Music a úložiště iCloud (lze sdílet jen 200GB nebo 2TB), můžeme sdílet nákupy ve všech Applovských storech, tedy App, iTunes a iBooks, polohu v rámci Find my Friends a v neposlední řadě kalendář, připomínky a fotky. Každou z funkcí lze jednotlivě také vypnout.

Začneme tím, jak takovou rodinu vůbec vytvořit. V nastavení iOS zvolíme na začátku svoje jméno, na macOS otevřeme předvolby systému a následně iCloud. Hned v dalším kroku vidíme položku nastavit rodinné sdílení popřípadě nastavit rodinu na macOS. Pokyny na obrazovce vás již provedou konkrétnímy kroky, jak pozvat členy a k jakým službám je lze přizvat. Zde je potřeba poznamenat, že pokud rodinu vytváříte vy, jste její organizátor a z vaší platební karty, kterou máte přiřazenou ke svému Apple ID, budou strhávány nákupy v App, iTunes a iBooks Storu, stejně tak jako měsíční poplatky za členství v Apple Music a za úložiště na iCloudu. Můžete také být členem pouze jedné rodiny.

Po častých kauzách, kdy Apple musel řešit stížnosti rodičů na nákladné nákupy jejich dětí v rámci svých Storů nebo za In-app nákupy se rozhodl, pro možnost kontroly těchto nákupů rodiči a nutnost schválit položky, které stahují jejich děti. V praxi to vypadá tak, že organizátor, nejspíše tedy rodič, může u jednotlivých členů rodiny zvolit, že se jedná o dítě a požadovat tak schvalování nákupů, které dítě na svém zařízní provede. Rodiči nebo i oběma při takovém pokusu přijde upozornění, že jejich dítě požaduje schválení nákupu například v App Storu a je už na každém z nich, zda nákup ze svého zařízení schválí, či nikoliv. V takovém případě dítěti stačí potvrzení jednoho z nich. Schvalování nákupů je automaticky zapnuto u dětí mladších 13 let a při přídání člena mladšího 18 let, budete na schvalování nákupů dotázáni.

 

Po vzniku rodiny se všem zúčastněným členům automaticky vytvořily položky v kalendáři, fotkách a připomínkách s názvem Rodina. Od této chvíle bude každý člen upozorněn na připomínku v tomto seznamu nebo například na událost v kalendáři. Při sdílení fotky stačí zvolit pomocí sdílení fotek na iCloudu a každý z členů dostane upozornění o nové fotce nebo komentáři k ní. Jde vlastně o takovou malou sociální síť, kdy v rámci rodinného alba lze jednotlivé fotografie komentovat a dávat k nim “To se mi líbí”.

.