Zavřít reklamu

Technologický pokrok se neděje jen v hlavním hardwaru, tedy samotném používaném zařízení. Výrobci inovují i svá příslušenství, jako jsou třeba kryty. Např. ten u Samsungu Galaxy S21 Ultra obsahuje pero S Pen, kryty Applu pak mají MagSafe. Jeho patenty ale hovoří o mnohém dalším využití. 

Chytré flipové pouzdro pro iPhone s podporou Apple Pencil 

V patentu 11,112,915, který společnost Apple podala v druhém čtvrtletí 2020, a který byl schválen v září 2021, se uvádí, že „řídicí obvody dotykového snímače mohou být použity k určení místa nebo míst, kde se nachází prst nebo prsty uživatele nebo dotykový stylus na dotykovém displeji“.

Společnost Apple zde dále uvádí, že pouzdro může obsahovat pant a v případě potřeby mít kapsu na kreditní kartu, která by byla obsažena na vnitřní části krytu pouzdra. V některých konfiguracích může kryt obsahovat jeden nebo více magnetů, které jsou snímány jedním nebo více magnetickými snímači v elektronickém zařízení. Jiné elektronické zařízení může také používat snímač přiblížení ke sledování, zda je kryt zavřený nebo otevřený.

Ochlazovací kryt na iPhone 

S tím, jak se iPhony zvětšují, přidávají se do nich další a další komponenty, je velmi pravděpodobné, že se budou také stále více zahřívat. Apple tvrdí, že nadměrné teplo by mohlo vést k selhání samotných komponent, např. v důsledku roztavení pájecích spojů nebo poruch kovových struktur uvnitř integrovaného obvodu. I když se teplota nezvýší natolik, aby způsobila uvedené poškození, samotné zařízení by mohlo být nepříjemné na manipulaci, což by zhoršilo uživatelský zážitek. Apple nicméně vynalezl další druh chytrého pouzdra na iPhone, které bude pomáhat udržovat telefon chladnější uvnitř i navenek.

Udělený patent společnosti se týká pouzdra, které by mohlo být vyrobeno ze silikonu, gumy, plastu, kovu nebo kompozitní struktury, která obklopuje jednu nebo více stran iPhonu a obsahuje prostředky pro detekci, kdy je samo pouzdro nasazeno. iPhone tak může být nakonfigurován tak, aby detekoval přítomnost pouzdra a upravil provozní parametry iPhonu v reakci na detekci přítomnosti pouzdra. Provozní parametry zahrnují tepelný práh spojený s teplotním čidlem obsaženým v přenosném elektronickém zařízení. 

V některých provedeních je čidlem termistor umístěný v blízkosti boční stěny pouzdra přenosného elektronického zařízení. Termistor poté generuje signál, který se využívá k určení provozní teploty konkrétní součásti v jeho blízkosti. V jiných provedeních je snímač zabudován do integrovaného obvodu. Procesor může být implementován i v integrovaném obvodu, kdy čidlo generuje signál, který je procesorem využit k určení provozní teploty integrovaného obvodu. Patent poté znázorňuje ochranné pouzdro pro iPhone, které obsahuje tepelnou vložku, jež je schopna fungovat jako chladič a/nebo rozptylovač tepla, a také tepelně vodivou strukturu v kontaktu s jedním nebo více povrchy pouzdra.

Použití aktivních elektromechanických materiálů 

Přenosná elektronická zařízení mohou být vyrobena z různých materiálů, včetně skla, hliníku, nerezové oceli a podobně. Tato přenosná elektronická zařízení jsou často používána s ochrannými pouzdry, která je chrání před nárazem způsobeným pádem. Ačkoli nedávný technologický pokrok vedl výrobce ochranných pouzder k tomu, že k ochraně svých zařízení používají různé materiály, ty nestačí k plné ochraně přenosných elektronických zařízení za různých okolností.

Dnešní ochranná pouzdra používají pasivní materiály, jako je plast, kůže atd. Pasivní materiály však mají omezenou schopnost plně chránit tato přenosná elektronická zařízení za různých okolností. Vyznačují se zejména tím, že mají statický koeficient tlumení. V důsledku toho, pokud je ochranné pouzdro vystaveno nárazu, který překročí určitou mezní sílu, pak pasivní materiály k ochraně nestačí. Proto je potřeba použít aktivní materiály, které jsou schopny se přizpůsobit těmto různým okolnostem.

Udělený patent společnosti Apple tak popisuje, že pouzdra příští generace by mohla využívat aktivní elektromechanické materiály, jež mohou být použity jako těsnění nebo ucpávky a zároveň zabraňují nebo minimalizují vnikání vlhkosti do zařízení. Aktivní elektromechanické materiály mohou být využity zejména k přizpůsobení míry tlumení (např. koeficientu tlumení atd.), která je potřebná k dostatečné ochraně těchto přenosných elektronických zařízení. Když je tedy aktivní elektromechanický materiál vystaven vnějšímu podnětu (např. elektrickému poli, magnetickému poli atd.), pak se aktivní elektromechanický materiál aktivuje. Následně se automaticky mění jeho tuhost nebo viskozita. 

.